Multicultural Community Services of the Pioneer Valley, Inc.

BẢNG KHẢO SÁT HÀNG NĂM CỦA DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH

Kính gửi quý thân nhân, người chăm sóc và các cá nhân đang sử các dụng dịch vụ từ chương trình Hổ Trợ Gia

Đình của MCS,

Dưới đây là Bảng khảo sát hàng năm về sự hài lòng của quý vị đối với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi rất mong quý vị dành vài phút để cung cấp phản hồi của mình về các dịch vụ Hỗ trợ gia đình mà Quý vị nhận được từ MCS. Bảng khảo sát ngắn gọn này chỉ tốn năm hoặc mười phút để hoàn thành, nhưng sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin quý giá về những điều tốt đẹp, những lĩnh vực chúng tôi cần cải thiện, và những cơ hội để phát triển và mở rộng chương trình này.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đóng góp ý kiến của mình. Trân trọng,

Mary Beattie, Giám đốc chương trình Hỗ Trợ Gia Đình
Karen Fletcher, Giám đốc chương trình Dịch Vụ